Glassbehandling

For å beskytte glassoverflater og ha klar sikt til enhvertid anbefaler vi å behandle med glass forsegling. Dette gir klar sikt, lettere rengjøring av salt, trafikkfilm og forebygger kalkdannelse og ikke minst lettere å fjerne is i vinterhalvåret. Pris fra 3990 kr for alle glass overflater.

Back to Top
Return Back
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.